Zákaznický profil, aneb jak to vidí české dráhy

Vítek Zámečník
K cestování zrozeni,
cestující zpocení,
uvítají, ocení,
každé malé zpoždění.

 

 Udržujte požár, aneb české dráhy v praxi

Vítek Zámečník
Spěšný český vlak,
zrezivělý vrak,
letí jako pták
přímo do oblak.

 

Epigram

Vítek Zámečník

Jsou lidé, kteří nemají co říci,
a přece mluví,
i ti, kteří by toho chtěli i mohli tolik říci,
a přece mlčí…
Nejsou ve své výmluvnosti
zběhlí tak a zruční,
jak ti páni tlustokožci
otrlí a hluční.
Přeřvávat dav nemá smysl,
mír pro mír si volí,
lépe v tichu tříbit mysl
než bučet jak voli.