Píseň mladého muže

Vítek Zámečník
 Juchu chuchu chuchu
mám naušnici v uchu.
Ve světě shonu, ruchu,
jsem za vodou a v suchu. 

 

Píseň tuneláře

Vítek Zámečník

Tunely i tunýlky
do šířky i do dýlky
vyměřuji bez mýlky.
A začínal jsem od piky.
Tuneluji bez rozcvičky
družstva, firmy, kampeličky
i národní podniky.
No prostě,
kdo chce – klidně dožene ho
toho pana Koženého. 

 

Já mám koně

Vítek Zámečník
Moje koně polyfonně
odfrkávají,
frkají i homofonně
jediní v kraji.
Zafrkají fugato
rytmicky i rubáto.
Moje koně, cukr pro ně,
s hudbou cválají. Juchů.