Obsah Kytarové školy

Kapitola 1 Úvod
 • Stručné dějiny kytary ...................................................................................................5
 • Historické a moderní nástroje ....................................................................................6
 • Popis nástroje .............................................................................................................7
 • Postavení nástroje při hře ...........................................................................................8
 • Přehled tónů na hmatníku kytary ................................................................................9
 • Příslušenství ............................................................................................................... 10
Kapitola 2 Hudební nauka 
 • Notová osnova ...........................................................................................................11
 • Hodnoty not ................................................................................................................12
 • Pomlky ........................................................................................................................13
 • Takt, metrum ..............................................................................................................14
 • Rytmus, repetice, volta, staccato .............................................................................15
 • D.C. al Fine, předtaktí, tečka u noty ........................................................................16
 • Posuvky, ligatura .......................................................................................................17
 • Legato, intervaly, ritardando ....................................................................................18
 • Dynamika, kytarové rejstříky ................................................................................... 19
Kapitola 3 Postavení pravé ruky
 • Postavení pravé ruky ................................................................................................20
 • Úhoz „bez dopadu“, s „dopadem“ ...........................................................................21
 • Barva tónu ................................................................................................................ 22
Kapitola 4 Postavení levé ruky
 • Postavení levé ruky .................................................................................................. 23
Kapitola 5 Začínáme hrát
 • Názvy strun a notace strun .......................................................................................24
 • Cvičení na prázdných strunách ................................................................................26
 • Notace a Cvičení na strunách e2 , h1 , g1 , d1 , a, e ............................................29
 • Technika pravé ruky .................................................................................................36
 • Technika levé ruky ....................................................................................................37 
   
Kapitola 6 Přípravná cvičení
 • Cvičení na strunách e2 , h1 .....................................................................................38
 • Cvičení a lid. písně na strunách e2 , h1 , g1 ..........................................................40
 • Cvičení a lid. písně na strunách e2 , h1 , g1 , d1 ..................................................42
 • Cvičení a lid. písně na strunách h1 , g1 , d1 , a, e ................................................ 44
Kapitola 7 Jednohlasé písně
 • Jednohlasé písně s podloženým textem ............................................................... 46
Kapitola 8 Úhoz palcem a prsty
 • Úhoz palcem a prsty ............................................................................................... 53
Kapitola 9 Velmi lehké skladby
 • Velmi lehké skladby ................................................................................................ 58
Kapitola 10 Lehké skladby
 • Lehké skladby .......................................................................................................... 76
Kapitola 11 „Nelehké“ skladby
 •   „Nelehké“ skladby .................................................................................................. 92
Kapitola 12 Stupnice
 • Teorie ........................................................................................................................106
 • Stupnice jednooktávové ..........................................................................................110
 • Stupnice dvouoktávové .......................................................................................... 115
Kapitola 13 Úvod do poloh
 • Úvod ..........................................................................................................................121
 • Začínáme hrát v polohách .......................................................................................123
 • Hlavní a vedlejší polohy, výměna poloh...................................................................126
 •   Přehled tónu na strunách e2 / h1 / g1 ...................................................................127
 •   Skladby v polohách ............................................................................................... 129
Kapitola 14 Úvod do barré hmat 
 • Hmat barré ................................................................................................................141
 • Skladby s využitím barré hmatu ..............................................................................143
Kapitola 15 Úvod k doprovodům písniček
 • Úvod k doprovodům písniček .................................................................................150
   
 • Přibližný obsah kapitol druhého dílu .......................................................................161